Dane personalne
Imię i nazwisko mgr Dawid Zientek
Telefon (017) 865-10-11
Email
Budynek P
Nr pokoju 34 c
Adres ul. Poznańska 2, 35-084 Rzeszów
Jednostka organizacyjna Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W roku 1998 uzyskał tytuł magistra pisząc pracę nt. „Budowa geologiczna i geomorfologia okolic Ciemina (Pojezierze Drawskie)". W 2000 roku otrzymał od Ministra Gospodarki Narodowej stopień Inżyniera Górniczego III stopnia.

Pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ds. praktyk studenckich dla kierunku Architektura.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom